Deze animatie was een mijlpaal voor mijzelf; de productietijd was zeer kort voor de hoeveelheid content. Toch is het gelukt om de animatie succesvol af te ronden binnen tijd en budget. Ik gebruikte hierbij vooral het character design om het verhaal te vertellen.
Productietijd: 40 uur
2012
Back to Top